نسبت های مالی

نماسهم

ادمین

دسته:ابزار های تحلیلی
تعداد مشاهدات: 1

نسبت های مالی(Financial Ratios) را می توان از جمله ابزار سودمند در تعیین ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ به حساب اورد. نسبت های مالی آنچنان که از نام آن پیدا است با در اختیار دادن نسبت برخی از اقلام مهم مالی درک درستی از واقعیت های مهم در بازه نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت را بدست می دهند.

در سایت نماسهم سعی گردیده به جهت محاسبه این نسبت ها از منابع رسمی آزمون CFA  و یا کتب معتبر مالی استفاده گردد و علاوه بر آن این نسبت ها مبتنی بر صورت های مالی حسابرسی شده پایان سال مالی شرکت ها محاسبه گردیده اند.لازم به ذکر است نسبت محاسبه شده در آخرین ستون نمودار مبتنی بر آخرین صورت مالی منتشره شده شرکت،می باشد. و در محاسبه شاخص صنعت ممکن است در  مواردی که از سود و زیان (رنگ زرد) جهت محاسبات مورد اسفاده قرار گیرد در برخی موارد شامل دوره های مالی غیر مشابه باشد.
محاسبات مربوط به شاخص صنعت در تمامی نسبت ها بر مبنای صورت های مالی  صنایع فعال در پورتال نماسهم  صورت گرفته است و مربوط به کل صنایع بورسی کشور نمی باشد .

ﻧﺴﺒﺖ هاي ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ:

نسبت جاری: فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم به شکل زیر است


دارایی های جاری                                       
100 × --------------------------------- = نسبت جاری
  بدهی های جاری                                                                             

این نسبت از تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری تشکیل میگردد و بیان گر آن است که وضعیت جاری شرکت از لحاظ دارایی های سریع الوصول چگونه است هر چقدر میزان این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده توانایی مالی شرکت در پرداخت بدهی های بلند مدت خود می باشد به این نکته باید توجه کرد که بالاتر بودن این نسبت بیشتر از متوسط صنعت در شرایط وجود تورم بالا ممکن است نشان دهنده عدم به کار گیری مناسب منابع در سرمایه گذاری های شرکت  باشد.

نسبت آنی: فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر است

پیش پرداخت ها وسفارشات -موجودی مواد و کالادارایی های جاری                                  
   100 ×  ---------------------------------------------------- = نسبت آنی
بدهی های جاری                                                                                                  

این نسبت بیان گر قدرت شرکت در تامین نیاز های لحظه ای و بدهی های کوتاه مدت است این نسبت در صورتی که مقدار بالاتر از صد را دارا باشد، نشان از وضعیت مطلوب در برخورد با شرایط بحرانی و بدهی های کوتاه مدت را می دهد و مقادیر کمتر از صد چالش جدی در فعالیت های جاری شرکت را بازگو می نماید.ﻧﺴﺒﺖ هاي اهرمی:

نسبت بدهی: فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر است
مجموع بدهی ها                                              
   100 ×   ------------------  =نسبت بدهی
مجموع دارایی ها                                             

این نسبت از یک سو بیان گر آن است که چه میزان از دارایی های یک شرکت از محل بدهی ها شرکت و چه میزان از محل حقوق صاحبان سهام تامین شده است از سوی دیگر نسبت بدهی زیاد معمولا به معنای این است که واحد انتفایی ناگزیر از پرداخت نرخ سود تضمین شده بالاتری برای استقراض است این نکته قابل بیان است که شرکت هایی با نسبت بدهی پایین تر در شرایط رکود وضعیت مناسب تری دارند .


نسبت تسهیلات به سرمایه:  فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر است

تسهیلات مالی بلند مدت+  تسهیلات مالی جاری                                                                                                             
   100 ×   ----------------------------------------------------  =نسبت تسهیلات به سرمایه
(تسهیلات مالی بلند مدت+  تسهیلات مالی جاری)  + حقوق صاحبان سهام                                                                              

این نسبت ساختار سرمایه یک شرکت را نشان می دهد این نسبت نشان می دهد که شرکت تا چه میزان به استقراض از بانک و تا چه حد متکی به حقوق صاحبان است نسبت های پایین ریسک اعتباری شرکت را کاهش می دهد با این حال بالا بودن این نسبت در برخی از موارد می تواند به معنای استراتژی تهاجمی شرکت هایی باشد که به دنبال رشد سریع هستند و برای این رشد نیازمند بهره گیری از استقراض بیشتر می باشند.
دفعات پرداخت بهره:فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر است


سود عملیاتی                                                                     
   100 ×   ------------------  =دفعات پرداخت بهره
هزینه های مالی  ×  1 -                                                        

این نسبت نشان دهنده توان شرکت در پرداخت هزینه های مالی همچون بهره وام های دریافتی از محل سود عملیاتی است. این نسبت از تقسیم سود عملیاتی بر هزینه های مالی می باشد.
توجه : در مواردی که شرکت فاقد هزینه های مالی می باشد هیچ مقداری در نمودار نمایش داده نمی شود.
ﻧﺴﺒﺖ هاي سود آوری:


بازگشت دارایی :فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر استسود خالص                                                                                                                                  
   100 ×   ------------------------------------------------------------  =بازگشت دارایی
مجموع دارایی ها ابتدای دوره سال قبل+مجموع دارایی انتهای دوره سال جاری                                                     
----------------------------------------------------  )                                                    
2                                                                                                                                               

(به انگلیسی: Return on Asset) یا بازده دارایی‌های یک شاخص، (مخفف انگلیسی: ROA) از چگونگی سودآوری شرکت، وابسته به کل دارایی‌های آن شرکت می‌باشد. بازده دارایی، یک ایده درباره مدیریت کارآمد، در رابطه با استفاده از دارایی‌ها، در جهت تولید سود (دارایی‌های مولد) به ما می‌دهد، که از طریق تقسیم سود سالیانه، به کل دارایی شرکت، محاسبه می‌شود.

بازده دارایی به صورت درصد بیان می‌شود و بعضی اوقات به بازده سرمایه‌گذاری نیز اشاره دارد.
بازگشت حقوق صاحبان سهام:فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر است


سود خالص                                                                                            
   100 ×   ------------------  =بازگشت حقوق صاحبان سهام
  حقوق صاحبان سهام                                                                                  


بازده حقوق صاحبان سهام، این نسبت از نظر صاحبان سهام واحد های تجاری یکی از مهمترین نسبت ها است زیرا نشان دهنده بازده سرمایه گذاری آنها است(به انگلیسی: Return on equity) میزان کارایی یک شرکت، در خلق سود خالص برای سهامداران را، بررسی می‌کند. در واقع ROE بیان می‌نماید، که بنگاه اقتصادی به ازاء هر یک واحد سرمایه‌گذاری سهام‌داران، به چه میزان سود خالص برای آنها کسب می‌کند.
در این رابطه بازده محاسبه شده، مربوط به تمام منابع متعلق به سهام‌داران است. بنابراین بازده حقوق صاحبان سهام علاوه بر سرمایه شرکت، منابع حاصل از سودهای تقسیم نشده (سود انباشته) و سایر اندوخته‌ها را نیز در بر می‌گیرد.حاشیه سود ناخالص:فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر است


سود ناخالص                                                                                        
   100 ×   ------------------  =حاشیه سود ناخالص                   
فروش                                                                                              

این نسبت اثر بخشی سیاست های قیمت گذاری و کارایی تولید (کنترل مطلوب هزینه های تولید) را منعکس می کند.
حاشیه سود خالص:فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر است

سود خالص                                                                                      
   100 ×   ------------------  =حاشیه سود خالص                   
فروش                                                                                         

حاشیه‌ سود‌ خالص شرکت، یکی از نسبت‌های ‌سودآوری است که از طریق‌ تقسیم‌کردن سود خالص به کل فروش محاسبه‌می‌شود. این نسبت نشان می‌دهد که‌از یک‌تومان فروش شرکت، چه ‌مقدار آن به سود خالص تبدیل‌ شده ‌است. به‌ عنوان ‌مثال، حاشیه‌ سودخالص ۳۰ درصد نشان‌ می‌دهد که‌ از یک‌تومان فروش محصولات شرکت، ۳ ریال سودخالص به ‌دست ‌آمده‌است.حاشیه سود عملیاتی:فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر است


سود عملیاتی                                                                                 
   100 ×   ------------------  =حاشیه سود عملیاتی              
فروش                                                                                         

این شاخص بیان گر ظرفیت سود آوری شرکت از کسب و کار اصلی خود می باشد
ﻧﺴﺒﺖ هاي فعالیت:

متوسط دوره وصول مطالبات:فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر است
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری انتهای دوره+ حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری ابتدای دوره                                                                 
     --------------------------------------------------------------------------------  =      میانگین حسابها و            
2                                                                                                                                            اسناد دریافتنی   طی دوره  
                                                                                                                                                                                              


درامد                                                                                                                                        
    -------------------------------  =گردش حساب های دریافتنی              
میانگین حسابها و اسناد دریافتنی طی دوره                                                                                            
365                                                                                                                                    
     --------------------------------  =متوسط دوره وصول مطالبات              
گردش حساب های دریافتنی                                                                                                          

متوسط دوره وصول مطالبات، (به انگلیسی: Receivable Turnover Ratio) برابر متوسط زمانی است که طول می‌کشد تا وجه حاصل از فروش کالا/خدمات دریافت شود.این نسبت نشان می دهد که به طور میانگین چند روز طول می کشد تا مطالبات شرکت وصول گردد

متوسط دوره پرداخت بدهی ها:فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر استحسابها و اسناد پرداختنی تجاری و غیر تجاری انتهای دوره+ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و غیر تجاری ابتدای دوره                                                                 
     --------------------------------------------------------------------------------  =      میانگین حسابها و            
2                                                                                                                                            اسناد پرداختنی   طی دوره  
                                                                                                                                                                                              


بهای تمام شده ی کالای فروش رفته                                                                                                  
    -------------------------------  =گردش حساب های پرداختنی              
میانگین حسابها و اسناد پرداختنی طی دوره                                                                                            
365                                                                                                                                      
     --------------------------------  =متوسط دوره پرداخت بدهی ها            
گردش حساب های پرداختنی                                                                                                           


این نسبت نشان می دهد که به طور میانگین چند روز طول می کشد تا پس از خرید مواد اولیه بنگاه نسبت به تسویه بدهی خود به تامین کنندگان اقدام نماید.


متوسط سنی کالا:فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر است


موجودی مواد و کالا انتهای دوره+ موجودی مواد و کالا ابتدای دوره                                                                             
---------------------------------------------  =      میانگین موجودی انبار            
2                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                              


بهای تمام شده ی کالای فروش رفته                                                          
    -------------------------------  =گردش انبار              
میانگین موجودی انبار                                                                        
365                                                                          
-------------  =متوسط سنی کالا            
گردش انبار                                                                  

این نسبت نشان دهنده طول فرایند تولید و فروش از زمان خرید مواد اولیه تا زمان تبدیل آن به کالا و فروش به مشتری استنسبت گردش دارایی ثابت:فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر است


درآمد فروش                                                                                                
   100 ×   ------------------  =نسبت گردش دارایی ثابت              
میانگین دارایی ثابت                                                                                             

پایین بودن این نسبت نشان دهنده وجود ظرفیت بلا استفاده در شرکت های تولیدی است روند نزولی این نسبت نیز نشان دهنده کاهش بهره وری دارایی ثابت شرکت (در جهت درامد زایی) است برآورد این نسبت در شرایط وجود تورم بالای اقتصادی می تواند بسیار نادقیق باشد.
نسبت گردش جمع دارایی ها:فرمول محاسبه این نسبت در سایت نماسهم  به شکل زیر است
درامد یا فروش                                                                                                                                                                   
   100 ×   ------------------------------------------------------------  =نسبت گردش جمع دارایی ها
مجموع دارایی ها ابتدای دوره سال قبل+مجموع دارایی انتهای دوره سال جاری                                                                                       
----------------------------------------------------  )                                                                                    
2                                                                                                                                                                                   این نسبت نشان می دهد که چگونه دارایی های واحد انتفاعی به منظور ایجاد درامد یا فروش به کار گرفته شده است

آیا این مقاله با بیان ساده و قابل فهم نگاشته شده است ؟


منتشر شده در
1395-7-22

برچسب ها: نسبت-های-مالی , نسبت-های-نقدینگی , نسبت-های-عملکردی , نسبت-های-سودآوری , آموزش , تحلیل-آموزشی ,

دیگر نوشته ها

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته: 0

نظری در مورد این نوشته تاکنون منتشر نشده است


نام:
ایمیل:
* نظر: