لیست مقالات

متوسط دوره پرداخت بدهی ها چیست؟

متوسط دوره پرداخت بدهی یکی از نسبت های عملکردی میباشد که نشان دهنده مدت زمانی است که تامین کننده میتوانند مطالبات خود را از شرکت وصول نماید

تحلیل کاربردی متوسط دوره وصول مطالبات (نسبت های مالی)

متوسط دوره وصول مطالبات نشان می دهد که به طور میانگین چند روز طول می کشد تا مطالبات شرکت وصول گردد این نسبت از تقسیم میانگین حساب ها و اسناد دریافتنی طی دوره ضربدر ۳۶۵ تقسیم بر درامد حاصل می شود

نسبت های مالی و استفاده کاربردی از آن

نسبت های مالی (Financial Ratios) را می توان از جمله ابزار سودمند در تعیین ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ به حساب اورد. نسبت های مالی آنچنان که از نام آن پیدا است با در اختیار دادن نسبت برخی از اقلام مهم مالی درک درستی از واقعیت های مهم در بازه نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت را بدست می دهند.

کاربرد تحلیل بنیادی سهام برای تحلیل گران و سرمایه گذاران

تحلیل بنیادی یکی از روش های مناسب و کارامد برای ارزشیابی و تحلیل شرکت ها میباشد استفاده از این روش نیازمند تسلط به دانش مالی و صرف وقت و هزینه جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خواهد بود استفاده از سیستم های پشتیبان تصمیم گیری مالی راهکار کارامد برای افزایش قدرت تحلیل شما خواهد بود.