تحلیل نسبت گردش موجودی کالا (Inventory Turnover)

گردش موجودی کالا یکی از نسبت های کارایی در حسابداری است، که نشان می‌دهد موجودی کالا و مواد شرکت، در یک بازه مشخص، (مانند یک سال مالی) چند بار بفروش رسیده و جایگزین شده‌است

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) در تحلیل بنیادی شرکت ها

بازگشت سرمایه نسبت بین سود خالص و هزینه های ناشی از سرمایه‌گذاری برخی منابع است. بازدهی سرمایه گذاری بالا به این معنی است که سود ناخالص داخلی به طور مطلوب هزینه های سرمایه گذاری آن را پوشش میدهد.

اهمیت دوره بازپرداخت بدهی در تجزیه و تحلیل صورت مالی (قسمت دوم)

یکی از مهم ترین بخش های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت، توانایی باز پرداخت بدهی ها است. توانایی باز پرداخت بدهی ها امکان موفقیت مالی و توانایی پوشش بدهی های بلند مدت شرکت را نشان میدهد.

متوسط دوره پرداخت بدهی ها چیست؟

متوسط دوره پرداخت بدهی یکی از نسبت های عملکردی میباشد که نشان دهنده مدت زمانی است که تامین کننده میتوانند مطالبات خود را از شرکت وصول نماید

تحلیل کاربردی متوسط دوره وصول مطالبات (نسبت های مالی)

متوسط دوره وصول مطالبات نشان می دهد که به طور میانگین چند روز طول می کشد تا مطالبات شرکت وصول گردد این نسبت از تقسیم میانگین حساب ها و اسناد دریافتنی طی دوره ضربدر ۳۶۵ تقسیم بر درامد حاصل می شود

نسبت های مالی و استفاده کاربردی از آن

نسبت های مالی (Financial Ratios) را می توان از جمله ابزار سودمند در تعیین ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ به حساب اورد. نسبت های مالی آنچنان که از نام آن پیدا است با در اختیار دادن نسبت برخی از اقلام مهم مالی درک درستی از واقعیت های مهم در بازه نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت را بدست می دهند.

مالکیت مادی و معنوی این سایت متعلق است به namasashm.com