تحلیل بنیادی نورد آلمینیوم اراک (فنوال) – تحلیل جامع

شرکت نورد آلومینیوم ، شرکت آلومینیوم‌سازی ایرانی مستقر در اراک است که در زمینه تولید انواع شمش آلومینیوم و آلیاژهای ریخته‌گری؛ بیلت و اسلب فعالیت می‌کند.در این نوشتار به صورت جامع و کامل روش تحلیل بنیادی این شرکت برای سرمایه گذاران و تحلیل گران آموزش داده خواهد

مالکیت مادی و معنوی این سایت متعلق است به namasashm.com