سایت نما سهم در خصوص درستی و صحت عملکرد سیگنال ها و همچنین تضمین در خصوص سود یا ریسک مرتبط با آنان هیچ گونه مسولیتی ندارد و تمامی سیگنال های ارسالی توسط کاربران سایت ارسال شده اند و این سیگنال ها صرفا نظر شخصی انها می باشد و نباید به تنهایی ملاک عمل قرار گیرند سیگنال های معرفی شده بر روی شرکت هایی که سرمایه ثبت شده اندک و شناوری پایین تری دارند ممکن است بسیار پر ریسک و یا اغوا کننده باشند و لذا توصیه می گردد با توجه به اهمیت انتخاب سبد سهام متناسب باسطح ریسک پذیری خود قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم گیری از مشاوره و راهنمایی کارشناسان و نهاد های مالی معتبر استفاده نمایند در صورت قبول مسئولیت و پذیریش ریسک های محتمل بر روی دکمه "مپذیرفتم" کلیک کنید


:نام سهم
شراز
:محدوده ورود
13050-13150 ریال
:نقطه خروج
14298 ریال
: حد ضرر
11699 ریال
:مدت سرمایه گذاری
42 روز
:سطح ریسک
متوسط