پنجره صنعت


صنعت پالایش و پخش فراورده های نفتی

 

 • شبندر - پالایشگاه نفت بندر عباس
 • شتران - پالایشگاه نفت تهران
 • شراز - پالایشگاه نفت شیراز
 • شاوان - پالایشگاه نفت لاوان
 • شپنا - پالایشگاه نفت اصفهان
 • صنعت دارو

   

 • دکیمی - کیمیا دارو
 • دارو - داروسازی ابوریحان
 • دالبر- داروسازی البرز
 •  

  صنعت پتروشیمی

   

 • شخارک - پتروشیمی خارک
 • شاراک - پتروشیمی شازند
 • شبریز - پتروشیمی تبریز
 • صنعت غذایی

   

 • غسالم - صنعت غذایی سالمین
 • غپاک - صنایع غذایی پاک
 • غمینو - صنایع غذایی مینو