آرشیو خبرها


پیش بینی صنایع و شرکت های مثبت و منفی هفته جاری

نماسهم(ادمین)

صنایع و شرکت های مثبت و منفی هفته جاری بازار سهام به همراه قیمت احتمالی "برکت" ، توسط کارگزاری آبان پیش بینی شد.

1395-11-23


 

 

پیش بینی تکرار روند گذشته و معرفی ۴ صنعت مقبول و مثبت برای هفته جاری

نماسهم(ادمین)

کارگزاری آبان با اعلام تکرار روندهفته های اخیر، پیش بینی کرد شرکت های ۴ گروه در هفته جاری از اقبال بیشتری برخودار باشند.

1395-10-18