نماسهم

تاریخ عضویت :

1395-6-31

 

حوزه فعالیت: اقتصادی،

 

مهارت : ادمین

 

توضیحات نویسنده:

 

 

 

سیگنال های فعال

کد سیگنال نوع گروه تاریخ صدور سود مورد انتظار ریسک دوره نگهداری قیمت (تومان)  
18 سهام اقتصادی 1395-10-19 8.7%-9.6% متوسط کوتاه مدت (42 روز) 13099 نمایش