بازده سهام

شبندر


در یک نگاه

معرفی شرکت

شرکت پالایش نفت بندرعباس فعالیت خود را در زمینه تهیه و تأمین نفت خام و میعانات گازي و انجام عملیات پالایش و تولید فرآورد ههاي نفتی و عرضه آن به مشتریان از سال 1376 آغاز نموده و درحال حاضر حدود 18 درصد پالایش نفت خام داخل کشور و به تبع آن فرآورد ههاي نفتی مورد نیاز کشور در پالایشگاه بندرعباس تولید میگردد. در سال 1394 بطور میانگین روزانه 292 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازي در این شرکت پالایش گردیده و روزانه حدود 46 میلیون لیتر فرآورد ههاي نفتی شامل گاز مایع ، بنزین موتور، سوخت هواپیما ، نفت سفید ، نفت گاز ، نفت کوره و فرآورد ههاي ویژه تولید میشود. رشد اقتصادي کشورها و بهبود سطح زندگی مردم منجر به توسعه صنعت و افزایش ظرفی تهاي تولیدي شده است. نیاز روز افزون به سوخت هاي فسیلی و رشد کند تولید انرژ يهاي جایگزین تاثیر به سزایی در موفقی تهاي این صنعت داشته است. پیشرفتهایی که در بخش ارتباطات و حمل و نقل ایجاد شده است، موجب کاهش موانع تجاري و افزایش سرمای هگذار يها در این بخش گردیده است. در صنعت پالایش نفت خام، با توجه به وجود تقاضاي روز افزون براي انواع فرآورد هها، با افزایش ظرفیت پالایشی میتوان حاشیه سود بالاتري ایجاد کرد. استفاده از تکنولوژي بالا در جهت افزایش تولید محصولات سبک و با ارزش همراه با افزایش ضریب پیچیدگی نیز اثري مشابه بر سودآوري شرکت خواهد داشت. چش مانداز شرکت پالایش نفت بندرعباس افزایش بهره وري ودستیابی به جایگاهی برجسته بابهترین عملکردوپاسخگویی به نیازهاي روز مشتریان راهبردهاي آتی در شرکت پالایش نفت بندرعباس، بهبود و بهین هسازي فرآیند عملیات پالایش نفت خام و میعانات گازي و تولید محصولات با ارز ش افزوده بیشتر، حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدي، بهین هسازي مصرف انرژي و کاهش مصرف سوخت و ضایعات؛ تلاش در جهت کاهش آلایندگی محیط زیست، اهتمام در ایجاد هرچه بیشتر بهر هوري به منظور استفاده بهینه از منابع اقتصادي جامعه و توجه خاص به رعایت قوانین، استانداردها و الزامات تعیین شده م یباشد. با توجه به دسترسی شرکت پالایش نفت بندرعباس به آبهاي آزاد و توان تکنولوژیک موجود، دستیابی به بازارهاي رقابتی منطقه و جهانی(علاوه بر بازارهاي جنوب و شرق کشور)کاملاً قابل تحقق خواهد بود. ضمن آنکه با توجه به سیاس تهاي دولت، اولویت نخست توزیع فرآورد ههاي نفتی در داخل ایران و تأمین نیازهاي داخلی کشور می باشد.

محصولات و ظرفیت تولید

انجام عملیات پالایش و فرآوري نفت خام و سایر هیدرو کربو رها و تولید فرآورد ههاي نفتی از قبیل گاز مایع، نفت سفید، سوخت هواپیما، بنزین، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورد ههاي جنبی و انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه و احداث، را ه اندازي و بهر ه برداري از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی ،شیمیایی و مشابه.

افزایش سرمایه

توضیحات تعداد سهم سرمایه محل تامین تاریخ
میلیون عدد میلیون ریال اندوخته نقدی
13.8 13800000 100% 0% 1382-12-17

 

برنامه هیئت مدیره

وفق ابلاغ مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتی حداکثر ظرفیت تصفیه نفت خام و میعانات گازي شرکت ، معادل 320 هزار بشکه در روز ( 000 ر 800 ر 116 بشکه در سال) تعیین گردیده است. کل نفت خام دریافتی 1394 معادل 891 ر 439 ر 98 بشکه میباشد. کل میعانات گازي 1394 معادل 466 ر 642 ر 8 بشکه میباشد. نفت خام خوراك دستگاهها در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 معادل 711 ر 838 ر 97 بشکه میباشد. میعانات گازي خوراك دستگاهها در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 معادل 961 ر 537 ر 8 بشکه میباشد.

برنامه های بلند مدت

 


نسبت های مالی

وضعیت نسبت های نقدینگی در گذر زمان در حال بهبود است ولی همچنان در قیاس با متوسط صنعت وضعیت مطلوبی مشاهده نمیشود لزا شرکت از نظر تامین منابع جدید مالی و تامین سرمایه درگردش وضعیت مطلوبی ندارد

وضعیت درامدی

میتواند رشد نسبی را در سه ماهه مشاهده کرد بهتر است با دقت بیشتری تغیییرات سود را بررسی کرد

ترکیب هزینه ای

افزایش هزینه های مالی و تشکیلاتی بدون افزایش میزان فروش نشان دهنده بدترشدن وضعیت شرکت در کوتاه مدت است هزینه های مالی شفافیت مطلوبی ندارد که میبایست در گزارش بعدی مورد بازنگری قرارگیرداحتمال دارد شرکت هزینه های خود را در دوره تماما در این گزارش شناسایی کرده است

وضعیت نقدینگی

بازده نقدی طبق گزارشات سالانه در حال کاهش است این مسئله مهمی است و در قیمت گزاری شرکت باید مورد توجه قرار گیرد

سود آوری سال جاری

سود اوری وضعیت مطلوبی دارد گمان میرود افزایش این پارامتر ناشی از افزایش قیمت های جهانی محصولات باشد

 

تاریخی P/E ارزش گذاری

این پارامتر در بهترین حالت نسبت به سه سال گذشته می باشد

وضعیت رقبا در بازار

به نظر میرسد شرکت شپنا با توجه به گزارش شش ماهه خود توانسته است رشد مناسب تری را برای شرکت به ارمغان اورد با این حال این گزارش ممکن است در اثر تغییرات فصلی در افزایش فروش لوبکات سنگین که تولید عده شرکت است پدید امده باشد بهتر است بررسی دقیق تری از سود و عملکرد شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد

 


صورت های مالی

بازده سهام

سال 96 سال 95 گزارش
1396-5-2 1395-1-11 پیش بینی بودجه
1396-5-31 1395-6-13 سه ماهه
1396-9-7 1395-9-21 شش ماهه
1396-10-12 1395-10-13 حسابرسی شده ششم ماهه
1396-12-8 1395-12-3 نه ماهه

1397-02-31

1396-4-20 سالانه

1397-04-31

1396-4-25 حسابرسی شده سالانه

 

بازده سهم

بازده سهام

بازده نقدی بازده قیمتی سال
- 65% 96
14% 8% 95
5% 8% 94
11% -5% 93
15% -63% 92

آمار فورش و تولید شرکت

تولید

بازده سهام

به نظر می اید شرکت قصد دارد میزان فروش نفت گاز خود را کاهش دهد و بر میزان فروش بنزین موتور و نفت کوره بیفزاید

 


نفت سفيد


تاریخی P/E ارزش گذاری

تاریخی P/E ارزش گذاری

بازده سهام


وضعیت رقبا در بازار

سهم فروش در بین رقبا

بازده سهام


 

 


نسبت های مالی

نسبت های مالی

بازده سهام

در صورت عضویت می توانید بر روی هر بخش تحلیل مورد نظر خود را اضافه نمایید تا در مراجعات بعدی نسبت به اخرین تحلیل خود اطلاعات مدون و جامعی داشته باشید


 

 

وضعیت درامدی

وضعیت درآمدی

بازده سهام

با کلیک بر روی خانه های جدول می توانید از پنجره دسترسی سریع استفاده نمایید(جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی علامت راهنمای این صفحه کلیک نمایید)

 

(میلیون ریال) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 152250733 164211304 145964129 264909196 400779395
خالص درامد عملیاتی 14945656 12517911 675253 7951850 38335903
خالص درامد غیر عملیاتی 0 230161 213626 311905 416485
سود کل 12349094 10292931 579167 6899884 31025450
ذخیره انباشته 13653877 10274783 5829731 12410122 32613395
ارزش بازاری 96268800 67482000 63066000 76272600 146431800

(هزار دلار) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 3181700 4367902 4148947 8204063 12751492
خالص درامد عملیاتی 312330 332967 19193 246263 1219723
خالص درامد غیر عملیاتی 0 6122 6072 9659 13251
سود کل 258068 273784 16462 213684 987128
ذخیره انباشته 285335 273301 165706 384333 1037651
ارزش بازاری 2011803 1794973 1792615 2362112 4658982
نرخ تسریع ارز دلاری 47852 37595 35181 32290 31430

ترکیب هزینه ای

ترکیب هزینه ای

بازده سهام

با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن در پایین جدول سری های مالی و زمانی مورد نظر خود را  اضافه نمایید

 

(میلیون ریال) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 152250733 164211304 145964129 264909196 400779395
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -135898345 -149598430 -144013567 -254327344 -361314822
هزینه های اداری عمومی -1572553 -2301611 -1705313 -2499764 -1128670
هزینه های مالی -153902 -299440 -58999 0 0
مالیات بر درامد -3017974 -2489726 -452001 -1652751 -7726938

 

(هزار دلار) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 3181700 4367902 4148947 8204063 12751492
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -2839973 -3979211 -4093505 -7876351 -11495859
هزینه های اداری و فروش -32863 -61222 -48473 -77417 -35911
هزینه های مالی -3217 -7965 -1678 0 0
مالیات بر درامد -63069 -66225 -12848 -51185 -245846
نرخ تسریع ارز دلاری 47852 37595 35181 32290 31430

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی

بازده سهام

با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن در پایین جدول سری های مالی و زمانی مورد نظر خود را  اضافه نمایید

 

(میلیون ریال) 1396/9 1395 1394 1393 1392
جریان نقدی عملیاتی 0 4783128 8388607 8388607 8388607
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 0 -1542300 -6089666 -8388608 -1720595
فعالیتهای سرمایه گذاری 0 -340967 -3461935 -1088395 -6174804
تامین مالی 0 -1481703 1522176 0 0
جریان نقدی ازاد 0 4442161 4926672 7300212 2213803
خالص هزینه بهره 0 357763 84860 0 0
بازده نقدی 0% 4% 4% 7% 2%

 

(هزار دلار) 1396/9 1395 1394 1393 1392
جریان نقدی عملیاتی 0 127227 238441 259789 266898
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 0 -41025 -173096 -259790 -54744
فعالیتهای سرمایه گذاری 0 -9070 -98404 -33707 -196463
تامین مالی 0 -39413 43266 0 0
جریان نقدی ازاد 0 118158 140037 226082 70435
خالص هزینه بهره 0 9516 2412 0 0
نرخ تسریع ارز دلاری 47852 37595 35181 32290 31430

سود آوری سال جاری

سود آوری سال جاری

بازده سهام

تخمین سود هر سهم مبتنی بر گزارش نه ماهه
پیش بینی مقدار (تومان)
تخمین سود سالانه تحقق یافته 89.5
پیشرو پایان سال EPS 99.3
تخمینی پایان سال EPS 157.29
تخمینی پایان سال P/E 5.13

بازده سهام

پوشش بودجه تعدیل بودجه سال قبل سال جاری
سه ماهه 5% 12% 30%
شش ماهه - 59% 63%
نه ماهه - 81% 90%
سالانه - - -

 

بازده سهام

گزارش تغییر بازده
سه ماهه 1258% +2.14% (+16.21%)
شش ماهه 336% +44.65% (+58.28%)
شش ماهه حسابرسی شده 336% +51.03% (+64.92%)
نه ماهه 119% +46.44% (+59.98%)
سالانه - -
سالانه حسابرسی شده - -
سود انباشته گزارش9 ماهه 52%

 

بازده سهام