بازده سهام

شراز


در یک نگاه

معرفی شرکت

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در اسفند ماه 1370 بر اساس اصل تفکیک فعالیت های بالادستی ( اکتشاف و تولید نفت خام و گاز ) از پایین دستی (پالایش ، انتقال نفت خام و فرآورده ، صادرات ، واردات و توزیع فرآورده های نفتی ) در وزارت نفت تأسیس و فعالیت های رسمی آن از سال 1371 آغاز شد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت ، راهبری و نظارت بر فعالیت های 4 شرکت فرعی و 9 شرکت پالایشی را بر عهده دارد و ماموریت های خود را با بهره گیری از خدمات 20 هزار نفر ن.یروی مجرب به انجام می رساند. در حال حاضر، با توجه به نیاز روزافزون کشور به فرآورده های نفتی ، این شرکت برنامه مشترک توسعه ، روزآمد کردن و بهبود بخشیدن به پالایشگاهها را به انجام رسانده و برنامه عظیم ساخت پالایشگاه های جدید را در دست اجرا دارد. فعالیت های شرکت ملی پالایش و پخش، همچنین در چهار بخش عمده دیگر شامل شرکت های ملی مهندسی و ساختمان نفت، پخش فرآورده های نفتی و خطوط لوله و مخابرات نفت و توسعه صنایع پالایش نیز متمرکز است. تاریخ تاسیس : 1349 تاریخ بهره برداری : 1352 ظرفیت : 58،000 بشکه در روز خوراک: نفت خام از گچساران،سروستان، سعادت آباد و میعانات گازی از حوزه دالان و آغار

محصولات و ظرفیت تولید

ثبت نشده

افزایش سرمایه

توضیحات تعداد سهم سرمایه محل تامین تاریخ
میلیون عدد میلیون ریال اندوخته نقدی
1.006371 1006371 100% 0% 1384-12-21
0.021077 21077 100% 0% 1393-12-8

 

برنامه هیئت مدیره

توليد و عرضه مطمئن فرآورده هاي نفتي با كيفيت مناسب براي مصرف­ كنندگان داخلي و بازارهاي صادراتي و تبديل پالايشگاه‏ ها به مراكز توليد ثروت و ارزش افزوده

برنامه های بلند مدت

 


نسبت های مالی

وضعیت درامدی

ترکیب هزینه ای

وضعیت نقدینگی

سود آوری سال جاری

 

تاریخی P/E ارزش گذاری

وضعیت رقبا در بازار

 


صورت های مالی

بازده سهام

سال 95 سال 94 گزارش
1394-12-22 1394-2-5 پیش بینی بودجه

1395-04-31

1394-6-23 سه ماهه
1395-10-11 1395-10-11 شش ماهه
1395-10-12 1395-10-12 حسابرسی شده ششم ماهه

1395-10-30

1394-12-22 نه ماهه

1396-02-31

1395-4-26 سالانه

1396-04-31

1395-4-26 حسابرسی شده سالانه

 

بازده سهم

بازده سهام

بازده نقدی بازده قیمتی سال
- 103% 94
0% 9% 93
13% -76% 92
24% 706% 91

آمار فورش و تولید شرکت

تولید

راهنمای کاربری بازده سهام

 


نفت سفيد


تاریخی P/E ارزش گذاری

تاریخی P/E ارزش گذاری

بازده سهام


وضعیت رقبا در بازار

سهم فروش در بین رقبا

بازده سهام


 

 


نسبت های مالی

نسبت های مالی

بازده سهام


 

 

وضعیت درامدی

وضعیت درآمدی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/6 1394 1393 1392 1391
فروش 12193165 29513943 46067077 57635029 30745818
خالص درامد عملیاتی -92221 -161368 6158 4113284 899026
خالص درامد غیر عملیاتی 270207 444226 377428 604306 19011
سود کل 177986 282858 374559 3869294 702892
ذخیره انباشته 196724 134421 15308 3311541 907355
ارزش بازاری 132785 173632 173632 15497107 23940560

(هزار دلار) 1395/6 1394 1393 1392 1391
فروش 346583 913744 1426666 1839611 972968
خالص درامد عملیاتی -2622 -4996 190 131288 28450
خالص درامد غیر عملیاتی 7680 13753 11688 19288 601
سود کل 5059 8757 11599 123501 22243
ذخیره انباشته 5591 4161 474 105698 28713
ارزش بازاری 3774 5376 5377 494641 757613
نرخ تسریع ارز دلاری 35181 32300 32290 31330 31600

ترکیب هزینه ای

ترکیب هزینه ای

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/6 1394 1393 1392 1391
فروش 12193165 29513943 46067077 57635029 30745818
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -12012790 -29434987 -45287553 -53248565 -29623365
هزینه های اداری عمومی -283925 -610936 -440884 -385066 -310943
هزینه های مالی 0 0 0 0 0
مالیات بر درامد 0 0 -9027 -848296 -215145

 

(هزار دلار) 1395/6 1394 1393 1392 1391
فروش 346583 913744 1426666 1839611 972968
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -341457 -911300 -1402526 -1699604 -937449
هزینه های اداری و فروش -8071 -18915 -13654 -12291 -9840
هزینه های مالی 0 0 0 0 0
مالیات بر درامد 0 0 -280 -27077 -6809
نرخ تسریع ارز دلاری 35181 32300 32290 31330 31600

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/6 1394 1393 1392 1391
جریان نقدی عملیاتی 837243 1264026 3485285 5120134 3959622
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 240545 -889839 -3208368 -2805816 -632413
فعالیتهای سرمایه گذاری -851804 -722802 262003 -502650 -3096085
تامین مالی 0 0 0 0 0
جریان نقدی ازاد 785439 1141224 3192005 4935374 3925904
خالص هزینه بهره 0 0 0 0 0
بازده نقدی 223% 324% 908% 1403% 1116%

 

(هزار دلار) 1395/6 1394 1393 1392 1391
جریان نقدی عملیاتی 23798 39133 107936 163425 125304
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 6837 -27550 -99362 -89557 -20014
فعالیتهای سرمایه گذاری -24213 -22378 8114 -16044 -97978
تامین مالی 0 0 0 0 0
جریان نقدی ازاد 22325 35332 98854 157528 124237
خالص هزینه بهره 0 0 0 0 0
نرخ تسریع ارز دلاری 35181 32300 32290 31330 31600

سود آوری سال جاری

سود آوری سال جاری

بازده سهام

تخمین سود هر سهم مبتنی بر گزارش شش ماهه حسابرسی
پیش بینی مقدار (تومان)
تخمین سود نه ماهه تحقق یافته 28.42
پیشرو پایان سال EPS 29.7
تخمینی پایان سال EPS 48.25
تخمینی پایان سال P/E 34.58

بازده سهام

پوشش بودجه تعدیل بودجه سال قبل سال جاری
سه ماهه -100% -103% -
شش ماهه - - 58%
نه ماهه - -2045% -
سالانه - - -

 

بازده سهام

گزارش تغییر بازده
سه ماهه - -
شش ماهه -120% 0% (0)%
شش ماهه حسابرسی شده -120% 0% (0)%
نه ماهه - -
سالانه - -
سالانه حسابرسی شده - -
سود انباشته گزارش6 ماهه -123%

 

بازده سهام