بازده سهام

شراز


در یک نگاه

معرفی شرکت

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در اسفند ماه 1370 بر اساس اصل تفکیک فعالیت های بالادستی ( اکتشاف و تولید نفت خام و گاز ) از پایین دستی (پالایش ، انتقال نفت خام و فرآورده ، صادرات ، واردات و توزیع فرآورده های نفتی ) در وزارت نفت تأسیس و فعالیت های رسمی آن از سال 1371 آغاز شد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت ، راهبری و نظارت بر فعالیت های 4 شرکت فرعی و 9 شرکت پالایشی را بر عهده دارد و ماموریت های خود را با بهره گیری از خدمات 20 هزار نفر ن.یروی مجرب به انجام می رساند. در حال حاضر، با توجه به نیاز روزافزون کشور به فرآورده های نفتی ، این شرکت برنامه مشترک توسعه ، روزآمد کردن و بهبود بخشیدن به پالایشگاهها را به انجام رسانده و برنامه عظیم ساخت پالایشگاه های جدید را در دست اجرا دارد. فعالیت های شرکت ملی پالایش و پخش، همچنین در چهار بخش عمده دیگر شامل شرکت های ملی مهندسی و ساختمان نفت، پخش فرآورده های نفتی و خطوط لوله و مخابرات نفت و توسعه صنایع پالایش نیز متمرکز است. تاریخ تاسیس : 1349 تاریخ بهره برداری : 1352 ظرفیت : 58،000 بشکه در روز خوراک: نفت خام از گچساران،سروستان، سعادت آباد و میعانات گازی از حوزه دالان و آغار

محصولات و ظرفیت تولید

ثبت نشده

افزایش سرمایه

توضیحات تعداد سهم سرمایه محل تامین تاریخ
میلیون عدد میلیون ریال اندوخته نقدی
1.027402972 10274029.72 100% 0% 1384-12-21
0.021077 21077 100% 0% 1393-12-8
1.027402972 1027402.972 100% 0% 1394-12-22

 

برنامه هیئت مدیره

توليد و عرضه مطمئن فرآورده هاي نفتي با كيفيت مناسب براي مصرف­ كنندگان داخلي و بازارهاي صادراتي و تبديل پالايشگاه‏ ها به مراكز توليد ثروت و ارزش افزوده

برنامه های بلند مدت

 


نسبت های مالی

وضعیت درامدی

ترکیب هزینه ای

وضعیت نقدینگی

سود آوری سال جاری

 

تاریخی P/E ارزش گذاری

وضعیت رقبا در بازار

 


صورت های مالی

بازده سهام

سال 96 سال 95 گزارش
1396-6-12 1394-12-22 پیش بینی بودجه
1396-6-1 1396-6-1 سه ماهه
1396-9-21 1395-10-11 شش ماهه
1396-9-21 1395-10-12 حسابرسی شده ششم ماهه
1396-12-14 1395-12-11 نه ماهه

1397-02-31

1396-4-25 سالانه

1397-04-31

1396-4-25 حسابرسی شده سالانه

 

بازده سهم

بازده سهام

بازده نقدی بازده قیمتی سال
- 63% 95
0% 0% 94
0% 9% 93
13% -76% 92
24% 706% 91

آمار فورش و تولید شرکت

تولید

بازده سهام

 


نفت سفيد


تاریخی P/E ارزش گذاری

تاریخی P/E ارزش گذاری

بازده سهام


وضعیت رقبا در بازار

سهم فروش در بین رقبا

بازده سهام


 

 


نسبت های مالی

نسبت های مالی

بازده سهام


 

 

وضعیت درامدی

وضعیت درآمدی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 23324418 32030645 29513943 46067077 57635029
خالص درامد عملیاتی 1312782 1393620 -161368 6158 4113284
خالص درامد غیر عملیاتی 570124 685396 444226 377428 604306
سود کل 1678332 2047413 282858 374559 3869294
ذخیره انباشته 578005 767950 -1163780 15308 3311541
ارزش بازاری 13798022 6472639 173632 173632 15820978

(هزار دلار) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 469559 910452 913744 1426666 1839611
خالص درامد عملیاتی 26428 39612 -4996 190 131288
خالص درامد غیر عملیاتی 11477 19481 13753 11688 19288
سود کل 33787 58196 8757 11599 123501
ذخیره انباشته 11636 21828 -36031 474 105698
ارزش بازاری 277777 183981 5376 5377 504979
نرخ تسریع ارز دلاری 49673 35181 32300 32290 31330

ترکیب هزینه ای

ترکیب هزینه ای

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 23324418 32030645 29513943 46067077 57635029
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -21676881 -29863718 -29434987 -45287553 -53248565
هزینه های اداری عمومی -410013 -797805 -610936 -440884 -385066
هزینه های مالی -8814 0 0 0 0
مالیات بر درامد -195760 -31603 0 -9027 -848296

 

(هزار دلار) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 469559 910452 913744 1426666 1839611
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -436392 -848860 -911300 -1402526 -1699604
هزینه های اداری و فروش -8255 -22678 -18915 -13654 -12291
هزینه های مالی -178 0 0 0 0
مالیات بر درامد -3941 -899 0 -280 -27077
نرخ تسریع ارز دلاری 49673 35181 32300 32290 31330

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1396/9 1395 1394 1393 1392
جریان نقدی عملیاتی 0 837243 1264026 3485285 5120134
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 0 240545 -889839 -3208368 -2805816
فعالیتهای سرمایه گذاری 0 -851804 -722802 262003 -502650
تامین مالی 0 0 0 0 0
جریان نقدی ازاد 0 785439 1141224 3192005 4935374
خالص هزینه بهره 0 0 0 0 0
بازده نقدی 0% 6% 8% 23% 36%

 

(هزار دلار) 1396/9 1395 1394 1393 1392
جریان نقدی عملیاتی 0 23798 39133 107936 163425
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 0 6837 -27550 -99362 -89557
فعالیتهای سرمایه گذاری 0 -24213 -22378 8114 -16044
تامین مالی 0 0 0 0 0
جریان نقدی ازاد 0 22325 35332 98854 157528
خالص هزینه بهره 0 0 0 0 0
نرخ تسریع ارز دلاری 49673 35181 32300 32290 31330

سود آوری سال جاری

سود آوری سال جاری

بازده سهام

تخمین سود هر سهم مبتنی بر گزارش نه ماهه
پیش بینی مقدار (تومان)
تخمین سود سالانه تحقق یافته 163.3
پیشرو پایان سال EPS 213.6
تخمینی پایان سال EPS 318.1
تخمینی پایان سال P/E 4.22

بازده سهام

پوشش بودجه تعدیل بودجه سال قبل سال جاری
سه ماهه -18% - 19%
شش ماهه - 39% 52%
نه ماهه - 63% 76%
سالانه - - -

 

بازده سهام

گزارش تغییر بازده
سه ماهه - -
شش ماهه 852% +8.05% (+8.05%)
شش ماهه حسابرسی شده 852% +11.45% (+11.45%)
نه ماهه 158% -5.69% (-5.69)%
سالانه - -
سالانه حسابرسی شده - -
سود انباشته گزارش9 ماهه -252%

 

بازده سهام