نماد:شبندر

تاریخ انتشار: 1395-10-19

ارائه توسط :نماسهم


توضیحات تحلیل

کیجنسن نزولی به همراه واگرایی منفی در حجم میتواند نشانه ای از ادامه روند نزولی در این سهم باشد


الگوی نزولی
محدوده شروع روند هدف حد ضرر تاریخ بسته شدن قیمت بسته شدن
4700 4730 4463 4920 1395-10-25 4568
وضعیت تحلیل برخورد به هدف قیمتی و تکمیل کامل الگو در قیمت 4568
نظرات کاربران   1
0