نماد:شبندر

تاریخ انتشار: 1395-12-7

ارائه توسط :نماسهم


توضیحات تحلیل

با توجه به شکل گیری کندل پوششی نزولی و مقاومت قیمت بر روی کانال 480 تومان انتظار بازگشت به سطح قیمتی پایین کانال براورد می گردد با این حال وضعیت بنیادی سهم پس از انتشار گزارش نه ماهه بتواند بر خلاف انتظار سطح 500 تومانی را بشکند و به سوی اهداف بالاتر حرکت نماید که این موضوع بسیار وابسته به قیمت در روز بازگشایی می باشد


الگوی نزولی
محدوده شروع روند هدف حد ضرر تاریخ بسته شدن قیمت بسته شدن
4800 4810 4357 5000 1395-12-25 4890
وضعیت تحلیل عبور از محدوده زمانی در قیمت 4890
نظرات کاربران   0
1

نماد:شبندر

تاریخ انتشار: 1395-10-19

ارائه توسط :نماسهم


توضیحات تحلیل

کیجنسن نزولی به همراه واگرایی منفی در حجم میتواند نشانه ای از ادامه روند نزولی در این سهم باشد


الگوی نزولی
محدوده شروع روند هدف حد ضرر تاریخ بسته شدن قیمت بسته شدن
4700 4730 4463 4920 1395-10-25 4568
وضعیت تحلیل برخورد به هدف قیمتی و تکمیل کامل الگو در قیمت 4568
نظرات کاربران   1
0