کاربرد تحلیل بنیادی سهام برای تحلیل گران و سرمایه گذاران

تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی چه فوایدی دارد؟

تحلیل بنیادی سنگ بنای سرمایه‌گذاری است. در حقیقت برخی می‌گویند که اگر یک آنالیز بنیادی انجام ندهید واقعاً سرمایه‌گذاری نمی‌کنید.

از آنجا که موضوع بسیار وسیع است، اما دانستن این که کجا باید آغاز شود، دشوار است.

تعداد بیشماری از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری وجود دارند که بسیار متفاوت از یکدیگر هستند، با این حال تقریباً همه آن‌ها از اصول بنیادی استفاده می‌کنند.

بزرگ‌ترین بخش آنالیز بنیادی، پرداختن به صورت‌های مالی است. هم چنین به عنوان تجزیه و تحلیل کمی شناخته می‌شود.

این شامل نگاه کردن به درآمد، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها و سایر جنبه‌های مالی یک شرکت است.

تحلیلگران اساسی به این اطلاعات نگاه می‌کنند تا در مورد عملکرد آینده company’s اطلاعات کسب کنند.

بخش خوب این برنامه آموزشی برای یادگیری در مورد ترازنامه، اظهارنامه درآمد، بیانیه جریان نقدینگی و نحوه تناسب آن‌ها صرف خواهد شد.

وقتی از تحلیل بنیادی استفاده میکنید به سطح بیشتری از واقعیت های شرکت ها اگاه می یابید به رویکردها و رفتارهای حقوقی های بازار آشنا میشوید

و می توانید استراتژی های آنها را در تقابل الگوهای تکنیکی با بنیادی مطلع بشید و رفتار آنها را در آینده بهتر پیش بینی کنید.

تحلیل بنیادی روشی پایه ای برای برآورد ارزش یک شرکت هست و در واقع مبنایی برای سنجش گران بود یا ارزان بودن یک سهم خواهد بود

 

تحلیل بنیادی
ارزش ذاتی سهام

معایب تحلیل بنیادی چیست ؟

تحلیل بنیادی وقت گیر است و برای جمع آوری اطلاعات به روز رسانی دائمی آنها باید زمان قابل توجهی به کار گرفت

علاوه بر آورد روابط بین متغییر های بنیادی اقتصاد و پارامترهای شرکت ها پیچیده و نیازمند داشتن دانش لازم از ان صنعت خواهد بود .

تحلیل بنیادی بر مبنای نگاه به اطلاعات گذشته ی شرکت ها تدوین شده است

صورت های مالی داده های عملکردی گذشته شرکت را نشان میدهند

تحلیل بنیادی

کارکرد سیستم پشتیبان تصمیم گیری مالی در تحلیل بنیادی چیست؟

به منظور سهولت در جمع آوری داده های و محاسبات یا به روزرسانی های پی در پی سیستم های تصمیم گیری مالی به کار گرفته شده اند

توجه به نیاز تحلیل گران و اهمیت متنوع بودن نیاز آنها لازمه به کارگیری نرم افزارها یا بستر های تحلیل گوناگون است

سیستم های مالی تحلیلی با تکیه بر استفاده از فناوری اطلاعات سعی خواهند کرد سرعت و دقت تحلیلی کارشناسان را افزایش دهند.

قابل برنامه ریزی بودن و سفارشی بودن این سیستم ها میتواند مزایای تحلیل بنیادی را در کنار رفع موانع آنها برای تحلیل گران فراهم نماید.

 

 

مالکیت مادی و معنوی این سایت متعلق است به namasashm.com